Veel waterontharders hebben een knop waarmee de resthardheid van het water ingesteld kan worden. Deze knop heet het versnijdventiel of het mengventiel. Hiermee is het mogelijk de waterhardheid in te stellen van water dat reeds door de waterontharder verwerkt is. De standaard instelling is meestal 0 fH, daarmee wordt het water volledig onthard. Alle magnesium en kalk is dan verdwenen uit het water. Toch kunnen er situaties zijn waarin een resthardheid voordelen biedt. Wat deze voordelen zijn, en waarom volledige waterontharding niet altijd de beste instelling is kun je lezen op deze pagina.

Wat is de functie van het mengventiel?

In een waterontharder die werkt op basis van een ionenwisselaar zal de harscilinder alle kalk ionen en magnesium ionen verwijderen. Hier heb je als gebruiker geen keuze in, zo werkt het proces van ontkalken. Wanneer je graag gebruikt maakt van water met een aandeel calcium en magnesium zal er onbehandeld leidingwater met het gezuiverde water vermengd moeten worden. De verhouding hiervan is in te stellen met het mengventiel. Dit is doorgaans een kleine knop op het systeem dat te draaien is. Hoe verder het mengventiel geopend wordt, hoe meer onbehandeld water er gemengd wordt met het reeds ontharde water. Dit betekent dus water met een hogere hardheid dat door de leidingen van de woning stroomt.

Hoe hard is het water?

Het is vrij lastig om nauwkeurig te bepalen wat de resthardheid is van het gemengde water, dit is ook niet af te lezen op het apparaat. Omdat de fabrikant niet weet welke hardheid het water vanuit de waterleiding heeft, kunnen ze ook niet aangeven hoe hard het water na vermenging zal zijn. Ze kunnen wel aangeven in de handleiding dat bijvoorbeeld een kwartslag aan de knop staat voor 10 procent onbehandeld water. Wanneer het standaard water een fH waarde heeft van 14, en vermengd wordt op basis van 1/10 met gezuiverd water met een fH waarde van 0, zal het resultaat dus een fH waarde van 1,4 zijn. Voor een nauwkeurige meting zul je het water dat uit de kraan komt moeten meten.

Waarom zou je gebruik maken van resthardheid?

Het is wellicht niet direct duidelijk waarom je onthard water zou mengen met ongezuiverd water. Hier zijn een aantal situaties waarbij resthardheid van het water voordeel kan bieden:

  • Er is minder onthardingszout nodig.
  • Zacht water heeft minder natrium.
  • Kleine hoeveelheden calcium en magnesium in het water zijn goed voor het lichaam.
  • Het regeneratieproces zal minder snel in werking treden.
  • Er is minder spoelwater nodig.v
  • De kans op lekkage in de leidingen wordt verminderd.
  • Zacht water voelt minder prettig aan dan iets hard water.

Regenereren van de waterontharder

Wanneer er minder water onthard hoeft te worden, zal het langer duren voordat het regeneratieproces in werking treedt. Deze cyclus wordt bij veel machines in gang gezet op basis van een specifiek volume verwerkt water. Wanneer er minder geregenereerd wordt, zal er ook minder zout gebruikt worden. Wanneer er te weinig zout aanwezig is, kun je met het openen van het ventiel toch de volgende cyclus halen. Zo bespaar je zout en kosten. Wanneer er minder regeneraties plaatsvinden zal er ook minder spoelwater verbruikt worden. Per regeneratie wordt namelijk een vaste hoeveelheid spoelwater gebruikt.

Natrium in hard water

Bij het gebruik van een waterontharder wordt er natrium aan het water toegevoegd. Dit is een standaard proces bij waterontharding. Er worden maximale waardes gesteld aan de hoeveelheid natrium in het water. Wanneer er een risico bestaat dat deze grens wordt overschreden, kan met het mengventiel het natriumgehalte beperkt worden. In Belgiƫ en Duitsland wordt een norm gehanteerd van maximaal 200 mg/l. In deze wetgeving wordt overigens ook vermeld dat het waterleidingbedrijf moet trachten de waarde onder 150 mg/l te houden.

Rekenvoorbeeld regenereren

Wanneer het water vanuit het waterleidingbedrijf binnenkomt met een waarde van 12 fH, en deze naar 0 fH wordt teruggebracht, moet er 12 fH aan kalk uit het water worden verwijderd. Laten we uitgaan van een regeneratie frequentie van eens in de zes dagen. Bij een resthardheid die ingesteld staat op 4 fH, wordt 4/12 ofwel 1/3 van het water niet langer onthard. Dat is dus een besparing van 33 procent. Dit betekent dat het regeneratieproces slechts eenmaal in de acht dagen zal plaatsvinden, een besparing van twee dagen per cyclus dus. Dit voordeel geldt ook voor de hoeveelheid regeneratiezout dat nodig is. Als er voorheen 100 KG zout op jaarbasis nodig was, zal er met een besparing van 33 procent nog slechts 67 kilo zout nodig zijn. Naast regeneratiezout wordt er ook spoelwater bespaard. Dit spaart kosten uit voor water en zout, daarnaast is water met een resthardheid ook minder belastend voor het milieu.

Is onthard water gezond?

De meningen over de gezondheid van hard of zacht water zijn verdeeld. Zover we nu kunnen bepalen heeft de hoeveelheid kalk in het kraanwater niet een aantoonbaar effect op de gezondheid. Over de aanwezigheid van magnesium zijn de meningen verdeeld; er wordt beweerd dat magnesium in leidingwater bevorderlijk is voor de gezondheid. Wanneer je graag een kleine hoeveelheid calcium en magnesium in het water houdt om te drinken, kun je hiervoor het mengventiel gebruiken.

Waterverzachter onderhoud

De technieker doet een algemene controle op de werking van uw toestel. Op deze manier kan hij uw waterverzachter terug afstellen op uw huidig waterverbruik. De hardheid van uw water kan gemeten worden en uw waterverzachter wordt na deze meting bijgesteld. Indien er slijtage optreedt van onderdelen van uw waterverzachter kunnen deze onderdelen vervangen worden, indien noodzakelijk onmiddellijk of we plannen deze in bij een volgend onderhoud.

Het waterverbruik van uw waterverzachter is ook een belangrijke factor bij een onderhoud. De prijzen van het water blijven stijgen dus controleren is een must.


Waterverzachter

Met meer dan 30 jaar ervaring is Aquagroup uw leverancier van waterverzachters, ontijzeraars of allerhande waterbehandelingen. Daarnaast is het grote succes van Aquagroup te danken aan een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding met perfecte service. Dankzij onze waterverzachters garanderen wij u alle voordelen van zacht water. Niet enkel gaan uw huishoudtoestellen langer mee, maar ook uw gezondheid en huid komt hier te goede van.

Onze vakmannen zijn technisch geschoold en uiterst bekwaam om u te helpen gaande van het uitvoeren van een wateranalyse tot het plaatsen van een waterverzachter. Alle klanten trachten we zo snel mogelijk op een professionele manier te helpen.